fűtés

fűtés

Fűtés és kazán problémák megállapítása

Ha a fűtési rendszer nem működik megfelelően, számos tünetet mutat, melyek közül többet nem könnyű megállapítani speciális szakismeret és tapasztalat nélkül. Az alábbiakban összefoglalt általános hibákat érdemes megvizsgálni vagy kizárni, mielőtt a fűtés-szerelőt kihívjuk.

fűtés

Sípolás vagy hangos zörej hangzik a kazánból vagy a fűtőcsövekből

Ezt a következőknek tulajdonítható túlfűtés okozza:

Eldugult kémény (ha szilárd tüzelőanyagú kazánunk van) Söpörjük ki a kéményt a lerakódott korom tisztításához.

A kemény víz miatt vízkő rakodott le. Zárjuk el a kazánt és a szivattyút. Kezeljük a rendszert kőoldóval, majd engedjük le, öblítsük és töltsük fel.

Meghibásodott a kazántermosztát. Zárjuk el a kazánt. Ellenőrizzük az ellátó és tágulási tartályt a tetőtérben (ált. ott van). Ha üres, lehet, hogy a szelep beszorult. Mozgassuk az úszószelepkart le és fel, hogy helyreállítsuk az áramlást, és a rendszer feltőltsön. Ha a mozgatásnak nincs hatása, ellenőrizzük, hogy a főnyomócső nincs-e véletlenül elzárva, vagy (télen) nem fagyott-e be a vízcső.

A szivattyú nem működik (szilárd fűtőanyagú kazánnal). Zárjuk el a kazánt, majd ellenőrizzük, hogy a szivattyú be van-e kapcsolva. Ha a szivattyú nem működik, ellenőrizzük a hozzávezető huzalozást. Ha a szivattyú működik, de a kivezetőcső hideg, ellenőrizzük a szivattyú légtelenítő csavarjával, hogy nincs-e benne levegő.

A ház egy részében a radiátorok nem melegednek fel

Az adott zónaszelepet szabályzó időkapcsoló vagy termosztát nincs megfelelően beállítva vagy mehibásodott. Ellenőrizzük az időkapcsolót és a termosztát beállítását, és szükség szerint állítsuk be újra. Ha ennek nincs hatása, kapcsoljuk ki az áramellátást, és ellenőrizzük a hozalozott bekötéseket. Ha nem találunk hibát, hvjunk szerelőt.

Maga a zónaszelep hibás. Engedjük le a rendszert, és javítsuk meg, vagy cseréljük ki a szelepet.

A szivattyú nem működik.

Az összes radiátor hideg marad, bár a kazán normálisan működik

A szivattyú nem működik. Ellenőrizzük a szivattyút a motorvibráció meghallgatásával vagy megtapintásával. Ha szivattyú működik, a légtelenítő szelep kinyításával ellenőrizzük, hogy nincs-e légzár. Ha ennek nincs eredménye, lehet, hogy a szivattyúkivezetés van eldugulva. Zárjuk el a bojlert és a szivattyút, vegyük le a szivattyút és tisztítsuk ki vagy cseréljük, ha szükséges. Ha a szivattyú nem működik, kapcsoljuk ki, és próbáljuk meg kitisztítani az tengelyt. Van egy nagy csavar a szivattyú közepén: A csavar levételével vagy elforgatásával szabaddá válik a hasított vége.Forgassuk ezt addig amíg a tengelyt szabadnak nem érezzük, majd kapcsoljuk be ismét a szivattyút.

A szivattyútermosztát vagy az időkapcsoló nincs megfelelően beállítva vagy elromlott. Állítsunk a termosztát vagy az időkapcsoló beállításán. Ha ennek nincs hatása, kapcsoljuk ki az áramot és ellenőrizzük a bekötéseket. Ha ezek rendben vannak, hívjuk a szerelőt.

Egy radiátor nem melegszik fel

A kézi kerekes szelep nyitva van. Nyissuk ki a szelepet.

A termosztátos szelep túl alacsony szintre van beállítva, vagy meghibásodott. Állítsunk a szelep beállításán. Ha ennek nincs hatása, víztelenítsük a rendszert, és cseréljük ki a szelepet.

A visszafolyószelep nincs megfelelően beállítva. Vegyük le a fedelet, és igazítsunk a szelep beállításán, míg a radiátort olyan melegnek nem érezzük, mint a többi szobában. Állítsuk be pontosan a visszafolyószelepet a rendszer legközelebbi karbantartása során.

A radiátorszelepeket korrózió tömíti el. Zérjuk el mindkét radiátorszelepet, vegyük le a radiátort és öblítsük át. A radiátor felső része hideg marad, bár az alja meleg.

A radiátor tetejénél légzár akadályozza a víz teljes körforgását. A levegő kiengedésével légtelenítsük a radiátort.

A kazán nem működik

A termoszát túl alacsonyan szintre van beállítva. Ellenőrizzük, hogy a szobatermosztát és a kazántermosztátok megfeleően vannak-e beállítva.

Az időzítő vagy a programozó nem működik. Ellenőrizzük, hogy az időkapcsoló vagy a programozó be van-e kapcsolva és megfelelően van-e beállítva. Ha a hiba nem szűnik meg, cseréljük ki.

A gázkazán őrlángja kialszik. A bojlerhez adott használati utasítás szerint gyújtsuk meg újra az őrlángot (ezeket az utasításokat rendszerint a homloklap hátára nyomtatják). Ha az őrláng nem gyullad meg, ki kell cserélni az érintkezőt.

A tetőtérben lévő ellátó és tágulási tartály túlfolyócsöve folyamatosan csepeg.

A hibás úszószelep vagy a szivárgó úszó miatt a szelep nyitva marad. Zárjuk el az ellátó- és tágulási tartályt tápláló főnyomócsövet, csökkentsük a vízszintet az úszószelep alsó szintje alá. Távolítsuk el a szelepet, és tegyük be az új tömítőgyűrűt. Esetleg csavarjuk le az úszót a karjáról, és tegyünk fel egy újat.

Víz szivárog a rendszerből

Lazák a csőkötések, a szivattyú,- vagy a kazánbekötések stb. Kapcsoljuk ki a kazánt (vagy zárjuk el a szilárd fűtőnyagú berendezést, kikaparva a szemet), és zárjuk el a szivattyút, majd szorítsuk meg a kötéseket. Ha ennek nincs hatása, viztelenítsük a rendszert, és szereljük újra a kötéseket.