Gázkészülék karbantartás

Gázkészülék karbantartás

Gázkészülékeink műszaki biztonsága miatt, rendszeres karbantartásra, ellenőrzésre van szükség. Ezért célszerű évente egyszer – a fűtésszezon kezdete előtt – elvégeztetni a gázkészülékek szakember általi ellenőrzését. A gázkészülékek rendszeres karbantartása nem csak az élet-és vagyonbiztonságot szolgálja, hanem a gázfogyasztást is érezhetően csökkenti. Egy elhanyagolt, rossz állapotú gázkészülék használata az energiafogyasztás tekintetében akár 5-10 %-os többletköltséget jelenthet!

  • A földgázellátásról szóló törvény ( 2003.évi XLII. törvény 22.§ (7) bekezdése) kimondja, hogy „a csatlakozóvezeték és a fogyasztói berendezés üzemképes és biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának a kötelessége; köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról."

  • A rendszeres karbantartás biztosítja a gázberendezések biztonságos és problémamentes használatát. Ennek révén növelhetjük készülékeink hatásfokát is, ami konkrét megtakarítást eredményez a fűtési költségekben.

Az alábbi táblázat rendszerbe foglalja azokat a veszélyforrásokat és következményeket, amelyek magyarázatul szolgálnak a gázkészülékek karbantartásának szükségességéhez.

Veszélyforrások

Veszélyek

Előforduló sérülések

Készülék karbantartás hiánya

Légellátás – szellőzés – égéstermék elvezetés megváltozása

Enyhe, súlyos, illetve akár halálos szén-monoxid (CO) mérgezést is okozhat.

Eldugult kémények, szétcsúszott füstcsövek

Nem megfelelő légellátás, gyenge szellőzés

Szabálytalan szerelés

Készülék karbantartás hiánya

Gázkiáramlás a légtérbe, robbanásveszély kialakulása

Égési sérüléseket és komoly anyagi károkat okozhat

Kezelési utasítástól eltérő gázkészülék használat

Házi nyomásszabályozó meghibásodása

Egyéb mechanikai behatás

A gázkészülékek karbantartása, javítása és szerelése speciális szerszámokat és szaktudást igényelnek. Ne feledkezzünk meg a felelősségről - saját magunk és közvetlen környezetünk testi épsége iránt -, amelyet akkor vállalunk fel, ha a szükséges szakértelem nélkül hozzányúlunk egy gázberendezéshez.

Gázberendezést nem szabad házilag szerelni. Kérje minden esetben szakember segítségét!