Olajkályha

Olajkályha

Az olajkályhák vezetékes gázzal el nem látott területeken gyorsan terjedtek és gyakorlatilag kiszorították a szilárd tüzelésű kályhákat a 70-80-as években. Az olaj árának emelkedése és esetleges időszakos hiánya azonban arra figyelmeztet, hogy olajtüzelésű kályhák alkalmazása esetén is helyes, ha a lakásban legalább egy szilárdtüzeléses kályhát is tartanak, különösen ott, ahol a kerti hulladékot is el lehet hasznosan tüzelni.

Olaj káyha

Az olajkályha működéi elve

Az egyedi fűtésű olajkályhák könnyen kezelhetők, jól szabályozhatók, s viszonylag kis helyet foglalnak el, így népszerűségük érthető. A lakásokban használt egyedi olajkályhák általában elpárologtatós rendszerűek. A kályhába épített oljtárolóból adagolóberendezésen át jut el az olaj az elpárologtatóba, ahol a forró felületre jutó olaj elpárológ, majd levegővel keveredve elég.

Az olajkályhák három fő részből állnak:

• tűztér

• olajszabályozó

• olajtartály

A belső nagyjából hasonló szerkezeteket minden készüléknél más és más formatervetett lemezköpeny veszi körül.

A Mekalor olajkályha működése

A mekalor típusú olajkályhák egyik fő szerkezeti része az üzemanyag adagoló berendezés. Bekapcsolása után a fűtőolajat szabályozottan vezeti az üzemanyag tartályból az égőtérbe. Üzemelés közben a kívánt fokozaton a megfelelő mennyiségű olajat adagolja nagy pontossággal. Az égés megszűnése, vagy eltömődés esetén automatikusan lezár és meggátolja az üzemanyag további folyását. Az adagoló működése a záróemelő lenyomására indul meg. Az olaj finom szövésű, olajálló szűrőn keresztül a beömlőszelepen át az úszóház kamrába ümlik, s az úszóház kamrában lévő főúszódob működésbe lép.

Működési elve ugyanaz mint a w.c tartályban lévő úszódobé. Amint az olajszint eléri a megengedett magasságot (nívót), a főúszódob lezárja a beömlőszeleppel az olaj útját. A szabályozó fej indító irányba történő fordításával a kiömlőszelep egy rugó segítségével megemelkedik és az adagoló hornyon keresztül megkezdősik az olaj áramlása az égőfazékba.

Az olajszint rendellenes emelkedése esetén az olaj átfolyik a biztonsági kamrába. Az itt levő biztonsági kamrába. Az itt lelvő biztonsági kamrába. Az itt levő biztonsági úszó megemelkedik és működésbe hozza a kikapcsoló szerkezetet  (ez az eset előfordulhat akkor is, ha az olajkályhát megdöntjük, pl szállítás vagy tisztítás közben). Az adagoló berendezés csak akkor hozható ismét működésbe, ha a biztonsági kamrából eltávolítottuk az olajat. Ezt a műveletet legjobb szakemberre bízni, mert az minjárt el is hárítja azt a hibát, ami a biztonsági rendszer működését kiváltotta. Az olajszabályzó szintjét nagy gondossággal gyárilag beállítják az optimális értékre. Az olajszabályozó berendezésnek van egy úgynevezett felső szintje, mely főlé a nívó nem emelkedhet akkor sem, ha pl. a kiömlőszelep eldugul. Van egy alsó szintje, amely alá az olajnívó akkor sem süllyedhet, ha az olajkályha a legmagasabb fokozaton üzemel. Ez a két szint a biztonsági kamra falán jelőlve van. Az olajszint (nívó) magasságát a porvédő lemez eltávolítása után ellenőrizhetjük. Az olajszint ellenőrzését mindig kikapcsolt szabályozófej állásban, de üzemszerű olajbeömlő nyomás mellett, (üzemanyag főelzáró nyítva, záróemelő lenyomva) kell végezni.

Szükségessé válhat - általában akkor, ha az olajkályhához kívánt kéményhuzat nem megfelelő - hogy a tökéletes égés elérése érdekében az olajszabályozó adagolás értékeit a helyi huzatnak megfelelően szabályozni kell, pl. gyenge huzat esetén, amikor a láng füstös, a kályha erősen kormozódik, vagy erős huzat esetén fehér láng, a kályha nem melegít. A legkisebb és a legnagyobb adagolás szabályozását az úszóház fedelén  - porvédőlemez fölé emelkedő állító csavarok segítségével végezhetjük.

A legkisebb fokozat, vagyis az induló állás módosítását a következőképpen hajthatjuk végre: a szabályozófejet az 1-es fokozatra (gyufa állás) állítjuk. Ha az adagolást csökkenteni akarjuk, akkor a képen az alsó fekete nyíllal jelölt állító csavart balra, az óramutató állásával ellentétes irányba csavarjuk. Ha növelni akarjuk, akkor ugyanezt a csavart jobbra (az óramutató járásával egyező irányba) csavarjuk.

A legnagyobb fokozat szabályozása. Ha az adagolást csökkenteni akarjuk, a szabályozó fejet 6-os, ill. a maximum állásra fordítjuk és a felső nyíllal jelzett állítócsavart jobbra (az óramutató járásával egyező irányba) csavajuk el. Ha az adagolást növelni akarjuk, akkor ugyanezt a csavart balra (az óramutató járásával ellentétes irányba) csavarjuk.

E két állítócsavaron együttesen legfeljebb csak egynyolcad fordulatot csavarjuk. Utánna várjunk 10 percet. Ha a kívánt eredményt nem érjük el, az állítócsavart ismét tovább fordíthatjuk a fent közöltek szerint, majd 10 perc várakozási idő eltelte után ellenőrizzük a módosítás eredményét. Az olajadagoló szabályozását csak igen kis mértékű huzateltérés esetén célszerű végezni.

Fontos megjegyezni, hogy az olajszabályozón a közölt módon végrehajtott módosításokkal az olajkályhák teljesítményét nagymértékben megváltoztathatjuk. Ha pl. csökkentjük az adagolást (gyenge huzat esetén) az olajkályha hatásfoka javul, de teljesítménye viszont csökken. Gazdaságosabban üzemel, de előfordulhat, hogy a gyártó által garantált térfogatú helyiséget nem tudja a kívánt hőmérsékleten tartani, esetleg - 15 °C külső hőmérséklet esetében. Ilyenkor ajánlatos a kémény magasságát növelni. Ha viszont növeljük (erős huzat esetén) az olajadagolást, az olajkályha hatásfoka javul, de a mgnövelt teljesítménynek nagy részeelvész a kéményen keresztül. Ez esetben huzattárolót javaslunk beiktatni a füstcsőbe.