Padlófűtés üzemeltetés - üzemzavarok

Padlófűtés üzemeltetés - üzemzavarok

A padlótfűtések több évtizedes múltja kellő tapasztalatokkal szolgál a rendszerek megbízhatóságára vonatkozóan.

A szerkezetek tönkremenetele, meghibásodása mellett - amelyek töbnyire nem azért következnek be, mert azok padlófűtési rendszerbe kerültek - az üzemzavart, károsodást alapvetően az eliszaposodás okozza.

A hagyományos fűtőberendezéseknél ismert jelenség, hogy a víz hőhordozó közegből és a rendszer különböző pontjain bejutó levegőből származó oxigén a belső acélfelületeken korróziót okoz. A nagy acélfelületeket tartalmazó hagyományos fűtőberendezésekben a korróziós folyamat során főként magnetit (Fe3O4) képződik. A magnetit az acélfelületeken bevonatot képez és csökkenti a korróziós folyamat intenzitását, és ha valamilyen oknál fogva nem alakulnak ki kedvezőtlen viszonyok, a fűtőberendezés hosszú ideig zavartalnul működhet anélkül, hogy a jelnség elhárítása bármilyen beavatkozást igényelne.

A műanyagcsöves padlófűtési rendszereknél a korróziós folyamatok alapvetően módosulnak. A fűtőtt padlós fűtési rendszerekben a hagyományos fűtési berendezésekhez képest kisebb arányú acélfelületek korróziója során előálló oxigénhiány ugyanis a műanyagcső falán keresztül bizonyos mértékben kiegyenlítődik. Az acélfelületek kis aránya és a víz viszonylag magas oldott oxigéntartalma miatt a műanyagcsöves padlófűtési rendszerekben intenzívebb korrózió lép fel, melynek következtében a endszerben vasoxid-hidrát [FeO(OH)] összetételű iszaplerakódások, dugulások keletkeznek.

Lényegében az történik, hogy a vasfelületeken keletkezett kiválás (Fe3O4), az ún. fekete iszap, a műanyagos fűtőtükörben tovább oxidálódik [FeO(OH)] és finom szemszerkezetű, ún. vörös iszap képződik. A finom szemszerkezet okozza a gondot. Ez ugyanis - ellentétben a fekete iszappal - nem válik ki, hanem dugulásokat okoz a rendszer olyan részein, ahol keresztmetszet csökkenés van. Az iszap koncentrációja, dúsulása folyamatosan nő a kritikus értékig.