Padlófűtések élettartama és gazdaságossága

Padlófűtések élettartama és gazdaságossága

A padlófűtések élettartamának és gazdaságosságának kérdései egymással szoros összefüggésben vannak. Nyilvánvaló, hogy a gazdaságosságot alapvetően befolyásolja a létesítendő rendszer élettartama. A teljes fűtési rendszert eltérő élettartamú rendszerelemek, komponensek alkotják. A padlófűtések esetében a teljes rendszer gazdaságosságának megítélésében kiemelt jelentősége van az épületszerkezete integrált hőleadónak. Ebből a szempontból egyaránt döntő szerepe van mind a tervezésnek, mind a kivitelezésnek, mind az üzemben tartásnak. Padlófűtések esetén mindhárom tevékenységnél fokozott gondossággal kell eljárni. Cél a lehető legjobb „minőség” elérése mind az elvi, tervezési, mind a gyakorlati munka különböző szakaszaiban.

padlófűtés gazdaságossága

Az eddigi tapasztalatok szerint egy jól kiválasztott, jól tervezett és méretezett, az előírt építési technológiai követelményeket kielégítő szerelés és gondos üzemeltetés mellett magának a hőleadó szerkezetnek az élettartamát  - épületszerkezetek élettartamával megegyezően  - általában 50 évben szabják meg.

Természetesen az alkalmazott technológiától, az alkalmazott anyagoktól függő eltérésekkel számolni kell. Az élettartam  - gazdaságosság összefüggéseinek vizsgálata a beruházási tevékenység egyik komplex feladata kell legyen, mérlegelve az elérendő célt és a rendelkezésre álló lehetőségeket (anyagok, technológiák, temékek, pénzügyi források, üzemeltetési viszonyok stb.).

A padlófűtések gazdaságossága még a különböző rendszereket már elterjedten alkalmazó országokban is állandó vita tárgya. A különböző megközelítések és különböző vélemények, irányzatok alapvetően befolyásolják a mindenkori helyzetet. Napjainkban az energia-gazdálkodási kérdések előtérbe kerülésével bizonyos szükséges, de trivális megközelítések döntően befolyásoló szempontokat helyeznek a gazdaságossági vizsgálatok középpontjába.Ilyen szempont az épületek hővédelmének fokozása és a fűtési rendszer közötti összefüggés kérdése. Könnyen belátható ugyanis, hogy a padlófűtések gazdaságossága meghatározóan függ az épület hőszigetelésének mértékétől és minőségétől, és ezen belül a padlószerkezet hőszigetelő-képességétől. Azonban az ebből levonható következtetés nemcsak az, hogy jobb hőszigetelő-képesség kevesebb fűtőenergiát igényel, hanem az is, hogy az épület rendszerelv alapján vizsgálva, a fokozódó hővédelem milyen hatással van egyéb összefüggésekre. Felhozott példánkból nem elhanyagolható hatások származnak a gazdaságosságra bizonyos építészeti vonatkozások révén.