PB gázpalackok kezelése

PB gázpalackok kezelése

A PB Gázpalackok kezelése

A PB gázpalack előírásszerű használat esetén egyáltalán nem veszélyes, nagymértékben megkönyíti a háziasszony munkáját és lerövidíti a főzésre-sütésre szánt időt.

A PB gázzal kapcsolatos tudnivalók legfontosabb része a palack helyes kezelése és bekötése.

 

gázpalack

1. A töltött gázpalackról a védősapkát balra forgítva lecsavarjuk, majd leemeljük.

2. meggyőződünk, hogy a védősapka alatti oldalcsatlakozású üritőszelep és a hatszügletű balmenetes záróanya teljesen zár-e. Utána a balmenetű záróanyát villáskulccsal jobbra forgatva lecsavarjuk, vigyázva arra, hogy közben gázömlés a kézikerék elmozdításával ne indulhasson meg. A záróanya ütögetése veszélyes ezért kerüljük. E művelethez mindig megfelelő méretű villáskulcsot használjunk.

3. A záróanya helyére csavarjuk a nyomáscsökkentőt, vigyázva arra, hogy az ép bőr tömítőkarika szabályosan helyezkedják el. Ha a tömítőkarika megsérült, tegyünk újat a helyére, enélköl a nyomáscsökkentőt felcsavarni tilos! A csavaranyát mindig villáskulccsal húzzuk meg.

4. A nyomáscsökkentő és a fogyasztó készülék tömlőcsatlakozóját nyomásálló vászonbetétes gumicsővel kötkük össze. A gumicsövet lecsúszás ellen szorítóbilinccsel kell biztosítani.

5. A szerelés befejezése után sűrű szappanoldattal ellenőrizzük a fenti munkánk pontosságát és helyességét. A palack szelepét annyi időre nyitjuk meg, hogy az összekötő vezeték és a készülék csövei gázzal megteljenek. Ezután a nyomáscsökkentő és a gumicső csatlakozásait , a készülék csapjait bekenjük a szappanoldattal és figyeljük, nem keletkezik-e buborék. A buborék a gázszivárgás jele. Ha gázszivárgást észlelünk, a szivárgás helyén a tömítetlenséget megszüntetjük ls az összes korábban elvégzet szerelési műveletet ellenőrizzük. Ha az ellenőrzés után sem szűnik meg a gázszivárgás, a hiba a palack elzáró szelepében van. Ez esetben elzárjuk a szelepet, leszereljük a nyomáscsökkentőt, visszahelyezzük a záróanyát, a védősapkát és a palackot a cseretelepen kicseréljük.

6. Üzembe helyezni csak úgynevetett gáztömör, szabályosan szerelet és leellenörzött berendezést szabad. Üzembe helyezés előtt meggyőgyődünk arról, hogy a palack és a készülék szelepei teljesen zártak e, nem észlelünk-e rendellenességet. Ha mindent rendben találtunk, a palack szelepét nyitjuk. A meggyújtott gyufát a készülék égőfején lévő léngnyíláshoz tartva nyítjuk meg a készülék gázcsapját. Az égő teljes begyulladása után figyeljük meg a lángképet. Ha a lángocskák nem kékeszöld maggal égnek, az égés tökéletlen, a láng kormoz, vagy világít (kevés az égéshez szükséges levegő). A fogyasztókészülék üzemen kívül helyezését fordított sorrendben végezük. Első a palack szelepének elzárása, és ha már a készülék égőjénél a láng kialudt, zárjuk el a készülék nyitott csapját, vízmelegítő esetén a vízcsapot is.

7. PB gázkészüléket csak az használjon, aki annak kezelését ismeri. PB készüléket működés közben ne hagyjuk magára, vagy ha azt hosszabb időre kénytelenek vagyunk megtenni, akkor gázhiány biztosítót kell beépíteni.

8. Ha a gáz kifogyott a palackból, a szelep lezárása után csavarjuk le a gáztömlő végére szerelt nyomáscsökkentő hollandi anyáját és a helyére a balmenetű záróanyát tegyük. A védősapka felcsavarása utn a palackot csere céljából szállíthatjuk.