Gázártámogatás, avagy nagycsaládos kedvezmény

Gázártámogatás, avagy nagycsaládos kedvezmény

2014.02.09. | vissza a hírekhez
A nagycsaládosok idén is igényelhetik a gázártámogatást. Az igénylés feltételei azonban változtak, ennek köszönhetően egyszerűsödött az igénylés menete. A felmérések szerint, nagyjából 320 ezer főnek jelent segítséget a megújult gázártámogatás. Az igényléshez viszont tisztában kell lenni vele, ki és milyen feltételek mellett jogosult a támogatásra. A támogatási rendszerek néha átláthatatlannak tűnnek, ezért az igénylések helyes kitöltése és leadása is bonyolult feladat lehet. Az alábbiakban igyekszünk részletes információkkal szolgálni a gázártámogatás igényléséről, illetve az ezzel kapcsolatos változásokról.

Kik igényelhetik a támogatást?

Abban a háztartásban igényelhető a gázártámogatás, ahol legalább három gyermek után jár a családi pótlék. Ez érvényes az egyedülálló szülőkre, illetve a nevelőszülőkre, hivatásos nevelőszülőkre is, akik három, vagy több gyermeket nevelnek egy háztartásban és emiatt családi pótlékra jogosultak. Az igénylő családnak rendelkeznie kell valamelyik gázszolgáltatónál érvényes szerződéssel. Mindössze egy felhasználási helyen lehet igénybe venni a támogatást, de fogyasztói közösségben egy felhasználási helyen, akár több arra jogosult személy is kérelmezheti a támogatást.

A támogatás lehetővé teszi, hogy a nagycsaládosok 2013-2014 folyamán is kedvezőbb áron jussanak hozzá a földgázhoz. A nehéz anyagi helyzetben lévő kisfogyasztók számára is elérhető a gázártámogatás.

A gázártámogatás mértéke

Három gyermek esetében felhasználási helyenként 61.560 MJ az éves limit, a negyedik gyermektől számítva, éves szinten, gyermekenként még 10.250 MJ-vel nő a keret. Az I. árkategória díjszabása (kedvezményes díjszabás) érvényes a kedvezményre jogosult családok esetében is. Azt azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kedvezmény mértéke szolgáltatónként változhat!

A fogyasztói közösségek esetében a kedvezmény Forintban kerül meghatározásra, összege szolgáltatóktól függően változó lehet.

Hogyan kapják meg a támogatást az érintett felek?

A gázszolgáltatók a nagycsaládos kedvezményt a kiállított számlában (részszámlában) minden hónapban, azonos összegben érvényesítik. Amennyiben a kedvezmény meghaladja az aktuális havi számla összegét, a szolgáltató a kedvezményt az elkövetkezendő hónapok folyamán a számlákban érvényesíti. Abban az esetben, ha a felhasználási helyen több gázóra van felszerelve, a szolgáltató az elfogyasztott összmennyiség szerint biztosítja a támogatásra jogosultak számára a kedvezményt. A támogatást minden egyes hónapban megkapják az arra jogosultak, egészen addig, amíg a jogosultságuk meg nem szűnik.

Igénylés és a jogosultság megállapítása

A gázártámogatás év közben is kérelmezhető, nincs adott időszakhoz kötve. Annak a személynek a nevére szükséges kiállítani az igénylést, akinek a nevére érkezik a számla. A gázórát nem szükséges átíratni a kedvezményezett személy nevére, aki jogosult a családi pótlékra, amennyiben az a fogyasztási hely tulajdonosával közös háztartásban él.

A Magyar Államkincstár azoknak a nagycsaládosoknak, akik jogosultak a támogatásra, postán eljuttatta az igénylőlapot. Aki valamilyen okból kifolyólag nem kapta meg, az bármelyik Megyei Igazgatóságon beszerezheti az igénylőlapot, de akár a Magyar Államkincstár hivatalos honlapjáról is letöltheti azt.

A Magyar Államkincstár Igazgatósága bírálja el a kérelmeket, az ügyintézési határidő 30 nap. Az igényléshez a benyújtást megelőzően kézhez kapott legutóbbi számlának a másolatát is csatolni kell. Amennyiben újonnan bekapcsolt felhasználási helyről van szó, a gázszolgáltatóval kötött szerződés másolatát szükséges az igénylés mellé csatolni. A kitöltött igénylő lapot és a mellékelt dokumentumokat postai úton kell eljuttatni a Magyar Államkincstárhoz.

Az igénylést egy alkalommal kell benyújtani és az érvényben is marad, amíg az adott család körülményei nem változnak. Ez könnyebbé teszi azoknak a családoknak a helyzetét, akik év közben váltanak gázszolgáltatót, vagy új lakásba költöznek. Amennyiben az igénylő személy már nem jogosult a családi pótlékra, köteles azt jelenteni! Amennyiben a kérelem benyújtásakor a családi pótlékra való jogosultság több mint két hónapja fennáll, a nagycsaládos kedvezmény (gázártámogatás) visszamenőleg is igényelhető. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb a kérelem benyújtását megelőző második hónap, első napjától állapítható meg a támogatásra való jogosultság. Az igénylőknek érdemes odafigyelniük, hogy kérelmük valóban jogos-e, mert a Magyar Államkincstár Igazgatóságának jogában áll az igénylő kedvezményre való jogosultságát ellenőrizni!

Amennyiben egy adott személy jogosulatlanul igényelte a kedvezményt és erre az Igazgatóság ellenőrzése folyamán fény derül, az adott személy köteles megtéríteni a különbözetet. Valamint a kedvezmény összegét, a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben a gázszolgáltató számára kell megtérítenie!

Szolgáltató váltás esetén ki kell kérni a gázszolgáltatótól az igénybe vett támogatást igazoló dokumentumot. Az új gázszolgáltató a már igénybe vett támogatás mértékétől.

számolja az adható kedvezményeket, azaz a kedvezmény fennmaradó részét biztosítja a család számára.

Változások összegzése

A gázártámogatás igénylésével kapcsolatosan számtalan változás történt, amely egyszerűbbé teszi az igénylést és az ügyintézést. Tekintsük most át ezeket összegezve.

  • A benyújtandó igénylőlap tartalma egyszerűsödött, ennek köszönhetően könnyebb annak kitöltése.
  • A több gázmérővel rendelkezőknek is csak egy kérelmet kell benyújtaniuk. Ezidáig annyi kérelemre volt szükség, ahány mérőóra található az adott lakhelyen.
  • Nincs adott dátumhoz kötve az igénylés, vagyis az év bármelyik napján be lehet adni a gázártámogatási kérelmet.
  • A kedvezmény visszamenőleg is kérelmezhető, bár maximum két hónapra visszamenőleg vehető igénybe.
  • Nem kell éves szinten újra benyújtani a gázártámogatás kérelmét, mivel ez meghatározatlan időn keresztül jár a jogosult személyeknek. Azaz addig, amíg a jogosultságra való személyek körülményei meg nem változnak.
  • Az igénylés benyújtásának nem feltétele, hogy az igénylő személy jogosult legyen családi pótlékra. Elegendő, ha az igénylővel egy háztartásban élő személy jogosult a családi pótlékra.
  • A gázórát nem kell a kedvezményezett nevére átírni, ha egy háztartásban élnek a fogyasztási hely tulajdonosával.

A fenti változásokat áttekintve láthatjuk, hogy az igénylés menete sokat egyszerűsödött. A kormány segíteni szeretne a rászoruló családokon és azok nehéz anyagi körülményeit minél inkább enyhíteni akarja. A változások bevezetésére szociális okokból kifolyólag, valamint az egyre nagyobb lakossági közüzemi tartozások mértéke miatt volt szükség.